© 2019 All Rights Reserved

  • مدرسة العائلة المقدسة للتعليم الخاص - الناصرة
  • בית ספר המשפחה הקדושה לחינוך המיוחד – נצרת
  • Holy Family School For Special Education – Nazareth
  • Scuola Sacra Famiglia - Nazareth
Slider

פרויקטים


ספרייה

תלמידים המוגבלים מבחינה פיזית וקוגניטיבית מתקשים ברכישת מיומנויות שפה כתובה ודבורה.בד"כ חשיפתם לעולם הספר היא מצומצמת, שפתם דלה, עולם התכנים והמושגים שלהם מצומצם והם חווים קושי בניהול שיח דיבור ובהבעת מחשבות ורגשות.

קרא עוד

לוח אירועים

מרץ

אפריל 2020

מאי
אי
בי
גי
די
הי
וי
שי
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
אפריל

1st

אפריל

2nd

אפריל

3rd

No Events
אפריל

4th

No Events
אפריל

5th

No Events
אפריל

6th

אפריל

7th

אפריל

8th

אפריל

9th

אפריל

10th

אפריל

11th

אפריל

12th

אפריל

13th

אפריל

14th

אפריל

15th

אפריל

16th

אפריל

17th

אפריל

18th

אפריל

19th

אפריל

20th

אפריל

21st

אפריל

22nd

No Events
אפריל

23rd

No Events
אפריל

24th

אפריל

25th

No Events
אפריל

26th

No Events
אפריל

27th

אפריל

28th

No Events
אפריל

29th

אפריל

30th

No Events