© 2019 All Rights Reserved

  • مدرسة العائلة المقدسة للتعليم الخاص - الناصرة
  • בית ספר המשפחה הקדושה לחינוך המיוחד – נצרת
  • Holy Family School For Special Education – Nazareth
  • Scuola Sacra Famiglia - Nazareth
Slider

פרויקטים


ספרייה

תלמידים המוגבלים מבחינה פיזית וקוגניטיבית מתקשים ברכישת מיומנויות שפה כתובה ודבורה.בד"כ חשיפתם לעולם הספר היא מצומצמת, שפתם דלה, עולם התכנים והמושגים שלהם מצומצם והם חווים קושי בניהול שיח דיבור ובהבעת מחשבות ורגשות.

קרא עוד

לוח אירועים

נובמבר

דצמבר 2019

ינואר
אי
בי
גי
די
הי
וי
שי
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
דצמבר

1st

No Events
דצמבר

2nd

No Events
דצמבר

3rd

No Events
דצמבר

4th

No Events
דצמבר

5th

No Events
דצמבר

6th

No Events
דצמבר

7th

No Events
דצמבר

8th

No Events
דצמבר

9th

No Events
דצמבר

10th

No Events
דצמבר

11th

No Events
דצמבר

12th

No Events
דצמבר

13th

No Events
דצמבר

14th

No Events
דצמבר

15th

No Events
דצמבר

16th

No Events
דצמבר

17th

No Events
דצמבר

18th

No Events
דצמבר

19th

No Events
דצמבר

20th

No Events
דצמבר

21st

No Events
דצמבר

22nd

No Events
דצמבר

23rd

No Events
דצמבר

24th

No Events
דצמבר

25th

No Events
דצמבר

26th

No Events
דצמבר

27th

No Events
דצמבר

28th

No Events
דצמבר

29th

No Events
דצמבר

30th

No Events
דצמבר

31st

No Events