© 2019 All Rights Reserved

  • مدرسة العائلة المقدسة للتعليم الخاص - الناصرة
  • בית ספר המשפחה הקדושה לחינוך המיוחד – נצרת
  • Holy Family School For Special Education – Nazareth
  • Scuola Sacra Famiglia - Nazareth
Slider

פגישות עם תלמידים מבית ספר אלביירוני

במסגרת התוכנית למעורבות חברתית מתקיימות פגישות בין מספר תלמידים מבית הספר שלנו עם תלמידים מבית ספר אלביירוני-נצרת.

באחד המפגשים ליווינו את תלמידינו לביקור בבית ספר אלביירוני ושם תלמידיהם קיבלו אותנו במספרה של בית ספר שמתמחים בה מקצועית.

במפגשים שלנו התלמידים משתתפים בפעילויות שונות ומקיימים שיחות ביניהם.

המטרה מהמפגשים האלה היא לאפשר לתלמידינו לבנות קשרים חברתיים עם תלמידים מאותו גיל שלהם ממסגרת אחרת ולפתח את יכולת התקשורת אצלם.

באחריות המורות: רולא  מרגייה וחנאן חליל