© 2019 All Rights Reserved

  • مدرسة العائلة المقدسة للتعليم الخاص - الناصرة
  • בית ספר המשפחה הקדושה לחינוך המיוחד – נצרת
  • Holy Family School For Special Education – Nazareth
  • Scuola Sacra Famiglia - Nazareth

שירותים חינוכיים לימודיים

התכנית האישית מתייחסת לתחומים הבאים:
תחום לימודי, קוגניטיבי, כישורי חיים, מוטורי, התנהגותי-חברתי, חושי.
בכל תחום המורה מציינת נקודות חזקות ונקודות לחיזוק ומהאחרונות מנסחת מטרות ויעדים וכן אמצעים להשגתם בתנאי שהן מותאמות לגיל התלמידים.
פעם בשלושה חודשים המורה מעריכה את העבודה שלה עם התלמידים כלומר את התוכנית ועל סמך הערכה זו היא ממשיכה בדרכה או מבצעת שינויים.
התוכנית הכיתתית נחשבת כפרויקט שמורכב מיחידות הוראה, בכל יחידה ישנה מטרת על וישנם יעדים שהם ברמות שונות, להלן דוגמאות:
פרויקטים לשכבה הקטנה: המשפחה, אני וגופי, היגיינה, בעלי מקצוע, עונות השנה…
פרויקטים לשכבה העליונה: הפעלת מכשירי חשמל, דרכי מניעת מחלות, כסף, משק בית…
פרויקטים לחיי עבודה לאחר גיל 21 (גיל סיום לימודים בבית הספר): מפעלון של חרוזים, של קטניות, דוכן…
בכדי שהתכנית תהיה כוללנית-טיפולית משתתף בה גם צוות פארא רפואי (מרפאים בעיסוק, קלינאי תקשורת, פיזיותרפיסטים).
הנהלת בית הספר התומכת מספקת המון אפשרויות וציוד בעל ערך רב בכדי לעזור לצוות בעבודתו עם התלמידים להעלאת המוטיבציה וכן לשיפור והתקדמות התפקוד שלהם, נציין למשל אייפדים שנמצאים כמעט בכל כתה, מכשירי תקשורת, לוח חכם, חדר מחשבים עם כל ההתאמות, חדר סנוזילין, חדר וירטואלי, ספריה, בית שיקומי ועוד.
אין ספק ששיתוף הפעולה עם ההורים מסייע בהבנת ילדיהם ובהתקדמותם ומעלה את המוטיבציה.
ניתן ליצור קשר עם ההורים באמצעים הבאים:
יומן אישי שמתכתבים בו ההורים והמורה שנמצא בתיק התלמיד.
ישיבות ופגישות.
השתתפות בכל מיני אירועים בבית הספר כמו יום האם חג המולד חג אלאדחא ימי הולדת של בניהם.
ביקורים בבית הספר.