© 2019 All Rights Reserved

  • مدرسة العائلة المقدسة للتعليم الخاص - الناصرة
  • בית ספר המשפחה הקדושה לחינוך המיוחד – נצרת
  • Holy Family School For Special Education – Nazareth
  • Scuola Sacra Famiglia - Nazareth

תקשוב וטכנולוגיה מסייעת

שילוב המחשב והאייפד בבית הספר המשפחה הקדושה בנצרת
הטכנולוגיה התפתחה בצורה מואצת וחדרה בשנים האחרונות לכל התחומים, שנתה את אורח חיינו ואת צורת התפקוד בתחומי העיסוק השונים. ההתפתחות הטכנולוגית השפיעה במידה רבה על תחומי החינוך, הבריאות והשיקום וקידמה אותה לרבדים חדשניים שמטרתם בין היתר שיפור איכות חיים של תלמידים עם צרכים מיוחדים.
אנו מאמינים ששימוש מושכל בסביבה הטכנולוגית (מחשב, אייפד, לוח חכם…) תורמת לקידום התלמידים בתחומים מרובים;
● התחום הקוגנטיבי ובכך מאפשרת הזדמנויות של לימוד משימות חדשות, מחזקת את הזיכרון, משפרת מהירות תגובה ויכולת הריכוז, מפתחת מיומנויות חשיבה כגון יכולת תכנון, ארגון ורצף פעולות
● בתחום התקשורתי
● בתחום הרגשי והחברתי
● פיתוח מיומנויות במטוריקה עדינה ובתיאום עין יד ומעוררת מוטיבציה גבוהה
● משפרת ומגבירה השתתפות פעילה של התלמידים בקהילה

בעזרת המחשב והאפליקציות השונות באייפד ניתן לבנות לכל תלמיד תוכנית עבודה לפי הגיל שלו, היכולת הקוגנטיבית, רגשית, תקשורתית על מנת לשפר יכולת למידה, כתיבה, תקשורת, משחק ופנאי. השימוש במחשב ובאייפד מעורר מוטיבציה אצל התלמידים, מעצים אותם, ומאפשר להם שיוויון במידה האפשרית עם בני גילם.

בבית הספר המשפחה הקדושה המחשב הפך לחלק בלתי נפרד מתהליך החינוך והשיקום של התלמידים ומהווה אמצעי עזר נוסף לעבודה איתם. תכונות המחשב מאפשרות התאמה אישית לכל תלמיד הן מבחינת תוכנה והן מבחינת חומרה.
אנחנו מאמינים בהנגשה והתאמה אישית של המחשב לכל אחד מהתלמידים, על מנת לאפשר לו/לה עבודה עצמאית.

מטרות העל בבה”ס לשימוש במחשב:-
1. פיתוח מיומנויות למידה עצמאית במחשב על פי יכולת התלמיד.
2. הפעלה יעילה של המחשב והמכשירים הנלווים לו בסביבת העבודה בכדי שהחניך יהיה שותף פעיל בקהילה
3. הרחבת סביבות הלמידה המתוקשבות של התלמידים הכוללת התאמות ושילוב בין הלמידה החוץ כיתתית הפתוחה והידידותית ללמידה העיונית בכיתה
4. שימוש בסביבות המתוקשבות ללימוד השפה הערבית והמתמטיקה במטרה לפיתוח חשיבה וקבלת החלטות
5. מתן מענה לשעות הפנאי בבית ובחיי היום יום
6. עידוד הבחירה, הצבת מטרות וביצוען
7. התאמה אישית לכל תלמיד אשר תאפשר לו להשתמש במחשב ובאינטרנט כדי לעקוף את מגבלותיו ולאפשר לו שיוויון במידה האפשרית ובהתאם לכישוריו
8.העשרה והעמקה של הידע וחשיפה לשיטות לימוד מתוקשבות
9. שיפור הדימוי העצמי, עידוד עבודה קבוצתית וקבלת האחר
10.חשיפת התלמידים של בה”ס לשיטת לימוד מאתגרת המצמצמת פערים ומקרבת גם אותם לרכישת המיומנויות של המאה ה-21
11.בניית תוכנית עבודה מותאמת, המשלבת את המחשב והאייפד בשיתוף פעולה של הצוות הרב תחומי המטפל באותו חניך.

העבודה במחשב נעשית בכתה ובמעבדת המחשבים המרכזת כל  הציוד והתוכנות בנושא שפה, חשבון, תרגול מיומנויות מוטוריות, פעולה ותגובה, מיומנויות בסיסיות ללמידה כמו כן שימוש במגוון אתרים ובתוכנות ה office.