© 2019 All Rights Reserved

  • مدرسة العائلة المقدسة للتعليم الخاص - الناصرة
  • בית ספר המשפחה הקדושה לחינוך המיוחד – נצרת
  • Holy Family School For Special Education – Nazareth
  • Scuola Sacra Famiglia - Nazareth

פיזיותרפיה

שירותי הפיזיותרפיה הינם חלק משירותי מקצועות הבריאות הרב תחומיים הניתנים בבית הספר.
על פי חוברת “קווים מנחים לעבודת מטפלים ממקצועות הבריאות במערכת החינוך” , מקצוע הפיזיותרפיה מתמחה ביכולת התנועה של האדם ובהשלכות של יכולת זו על תפקודו. מטרות הטיפול הפזיותרפי מגוונות ומשתרעות על הקשת הרחבה שבין שיקום יכולות שאבדו או טרם נרכשו לבין שימור מצב קיים ומניעת החרפה.
הפיזיותרפיסט עוסק באבחון, שיקום ומניעה של קשיים במערכת התנועה, בשיפור היכולת התפקודית של הפרט ובטיפול במצבים המשפיעים על מערכת עצב-שריר-שלד.
הטיפול מתבצע בכל טווח הגילאים במטרה לתת מענה תיפקודי מתאים לצרכים המשתנים במהלך חייו של הפרט.
הפיזיותרפיסט נותן מענה טיפולי לאוכלוסיית תלמידים עם מוגבלות פיזית, ASD, מוגבלות שכלית-התפתחותית, לקויות חושים ומוגבלויות נוספות על פי צורך תפקודי.
מטרת הטפול הפיזיותרפיה במערכת החינוך היא לאפשר לתלמיד למצות את הפוטנציאל שלו כדי שיוכל להשתלב, לתפקד, ללמוד וליהנות במסגרת החינוכית בה הוא לומד.
מדיניות בית הספר שלנו הינה לעבוד בצורה טרנס דיציפלינארית על מנת למצות את הפוטנציאל המקסימאלי של התלמיד.
ההתערבות של הפיזיותרפיסטניתנת באמצאות:
▪ הנגשה והתאמת סביבת הלימודים.
▪ ישיבה מותאמת בכיתה.
▪ התערבות טיפולית פרטנית .
▪ התערבותטיפולית קבוצתית .
▪ המלצה להתאמת ציוד עזר לתלמידעל פי צרכיו.
▪ הדרכת הורי התלמידים והדרכת צוותים חינוכיים וטיפוליים.