© 2019 All Rights Reserved

  • مدرسة العائلة المقدسة للتعليم الخاص - الناصرة
  • בית ספר המשפחה הקדושה לחינוך המיוחד – נצרת
  • Holy Family School For Special Education – Nazareth
  • Scuola Sacra Famiglia - Nazareth

סנוזלן

סנוזלין הינה סביבה טיפולית המכילה גירויים חושיים מגוונים.
השיטה פותחה לראשונה בהולנד, ובשנת 2000 בית ספר המשפחה הקדושה אימץ גישה טיפולית זו לעבודה עם ילדים עם צרכים מיוחדים הלומדים במסגרת.

סנוזלין בבית הספר מכיל מספר חדרים:
חדר לבן, המיועד לספק גירויים חושיים מגוונים, כגון: גירויים וויזואליים,שמיעתיים, תחושתיים, מוטוריים, גירויי טעם וריח.
המטרה היא ליצור אווירה של רוגע ובטחון לילד ולספק גירויים מגוונים, לסייע בהתפתחות יכולת התקשורת והאינטראקציה עם הסביבה, בניית קשר הדדי ותומך בין הילד והמטפל ועידוד התלמיד ליזום חקירה פעילה.
חדר שחור (מיועד לסיפוק גירויים וויזואליים), חדר תחושתי וחדר הקולות.