© 2019 All Rights Reserved

  • مدرسة العائلة المقدسة للتعليم الخاص - الناصرة
  • בית ספר המשפחה הקדושה לחינוך המיוחד – נצרת
  • Holy Family School For Special Education – Nazareth
  • Scuola Sacra Famiglia - Nazareth

מורות תומכות ללקות ראיה

תחום לקויי ראייה ועיוורים נבנה דרך מודל תמיכה מחוזי. הפיקוח הארצי אחראי על מתן שירותי תמיכה ייחודיים, המותאמים לכל תלמיד לקויי ראייה בכל מסגרת בה הוא לומד, עד אחרון התלמידים , באמצעות מתי”אות מחוזיות מתמחות בלקות ראייה , והפיקוח הרפרנט של המתי”אות.
לאור השכיחות הנדירה של אוכלוסיית תלמידים לקויי ראייה ועיוורים, ופיזורם הגיאוגרפי הגדול,נבנה מודל תמיכה מחוזי אשר יספק תמיכה מיטבית לתלמידינו
חזון: כל תלמיד יתפתח כאדם המודע לערכו, ולזכיותיו , מצויד במשאבי התמודדות לקידום איכות חייו כמשפיע ותורם לחברה ונתרם ממנה.
תפקיד מורה תומכת :
התמיכה בייחודית של המורה התומכת מבוססת על סטנדרטים מקצועיים ומתקדמת בארבע מסלולי התמיכה:
– תחום תפקודי ראייה
– תחום התנהלות כתלמיד
– תחום התנהלות חברתית
– תמיכה מסוג התאמות סביבתיות מערכתית
הזדמנויות עבודה ייחודיים עבור מורה תומכת בבית הספר
חדר חושך: נועד להקל על התלמיד במעבר מהסביבה החיצונית של בית הספר, מגרש המשחקים והכיתה אל תוך החדר הלבן ע”י הדרגתיות בחשיפתו לגירויים מבוקרים.חדר החושך ישמש לגירויים רב חושיים באמצעים שונים : אור אולטרה סגול, מחזירי אור דינאמיים וסטטיים, כדור טיפולי, גליל טיפולי, כרית רוטטת ועוד.
למידה פעילה:היא התהליך של סריקה והשוואה בין חפצים והסביבה המיידית. תהליך זה מביא למודעות גדולה יותר של הסביבה וווך רחב יותר של מיומנויות שבעזרתם יוכל הילד לפענח את ההתנסויות אותם הוא חווה
קופסת אור: קופסת האור הינה בעלת חשיבות כתורמת בתרגול מיומנויות הראיה. הקופסה מהווה כלי מותאם עם תאורה טובה ומקלה על ביצוע מיומנויות חזותיות. הערכה שמלווה את הקופסה צבעונית מאד, מעודדת את התלמיד בלמידה ומגבירה את רצונו להשתמש בשרידי הראייה.