© 2019 All Rights Reserved

  • مدرسة العائلة المقدسة للتعليم الخاص - الناصرة
  • בית ספר המשפחה הקדושה לחינוך המיוחד – נצרת
  • Holy Family School For Special Education – Nazareth
  • Scuola Sacra Famiglia - Nazareth

שירותי בריאות

מטרת העל של שירותי הבריאות בבית הספר היא לאפשר לתלמידים לממש את מלוא הפוטנציאל הבריאותי שלהם. תפקיד האחות בבית הספר כולל בין היתר הערכת צרכים בריאותיים של התלמידים ,איתור תלמידים בסיכון בריאותי,התנהגותי וחברתי ,הפעלה והטעמת תוכניות קידום בריאות,יעוץ והדרכת התלמידים,הצוות החינוכי וההורים.
מרכיבי תפקיד האחות בבית הספר :
קבלת תלמידים חדשים,הערכה בריאותית לכל תלמיד ומעקב אחרי התפתחות וגדילה ,הפניה לביצוע בדיקות סקר ( ראיה/שמיעה/אומדן גדילה ),אסיפת הצהרות בריאות,ישיבות צוות ,פגישות עם ההורים והצוות הרב מקצועי , השלמת חיסונים,מתן הרצאות למיניהן בתחום הבריאות לצוות מחנך/מטפל ,לתלמידים ולהורים (שמירה על אורח חיים בריא , חינוך מיני ,גיל התבגרות ,תזונה נכונה,שמירה על היגיינת שיניים, סכרת,אפילפסיה ,הטיפול בגסטרוסטום, מניעת תאונות ,עזרה ראשונה וכ..) .
טיפול בגסטרוסטום ומתן כלכלה דרך גסטרו, ביצוע בדיקות סוכר לתלמידים סוכרתיים ומתן אינסולין לפי הוראת רופא,מתן חמצן,ביצוע סקשן , מעקב אחרי טיפולים וניתוחים ,הפניה לבית חולים במידה ויש צורך .
מגמת שירות הבריאות בבית הספר היא להקנות לתלמידים ,לצוות ולהורים : ידע,תמיכה,הדרכה,גישה והתנהגות מקדמת בריאות בהתאם .