© 2019 All Rights Reserved

  • مدرسة العائلة المقدسة للتعليم الخاص - الناصرة
  • בית ספר המשפחה הקדושה לחינוך המיוחד – נצרת
  • Holy Family School For Special Education – Nazareth
  • Scuola Sacra Famiglia - Nazareth

ריפוי בעיסוק

ריפוי בעיסוק הנו מקצוע טיפולי שיקומי מטרתו לעזור לתלמידים בבית הספר בביצוע ובהשתתפות בתפקודי יומיום, תפקודי למידה, תפקודים חברתיים, משחק ושעות פנאי..בהתאם לגיל, יכולות וצרכים ובעלי חשיבות לאיכות חיו של התלמיד.
מתאפיין מקצוע הריפוי בעיסוק בבית הספר המשפחה הקדושה במתן השירותים הבאים:
1. הכנה לחיים.
א. יצירת סביבות לימודיות בתוך בית הספר אשר עוזרות להשתתפותו של התלמיד בחיים היומיומיים מחוץ למסגרת ובקהילה. לדוגמא: בית שיקומי (התלמידים לומדים עצמאות בתפקודים שונים בתוך הבית..), חנות בית הספר (התלמידים לומדים כיצד להשתמש בכסף, אינטראקציה חברתית הולמת,..), בית מלאכה (התלמידים לומדים שלבים ביצירת מוצר, מיומנויות של עבודה, מחויבות לעבודה..).
ב. ליווי התלמידים והדרכתם בהתנסויות שונות מחוץ לבית הספר במטרה לעודד מעורבות בקהילה ומתן כלים להתמודדות איתה.
2. יצירת התאמות שונות לשיפור עצמאות בחיי יומיום, לשיפור מיומנות משחק ושמירה על ערנות ואקטיביות אצל התלמידים.
3. שימוש באמצעי טיפול שונים לשיפור מיומנויות מוטוריות, קוגניטיביות….כמו שימוש ב : חדר סנוזלין, שימוש בטכנולוגיה מסייעת (מחשב, IPAD) ומציאות מדומה virtual Reality .
4. תמיכה בתהליך הלמידה אצל התלמיד (קריאה, כתיבה, חשבון)
5. צוות הריפוי בעיסוק בבית הספר רואה במשפחת התלמיד כמוקד התייחסות ושותף חיוני בתהליך הטיפולי חינוכי.

** צוות אנשי המקצוע שעובד בבית הספר פועל במיומנות עם ראייה רחבה..הצוות דואג באופן מתמיד לחידוש והשגת המטרות במקצועיות רבה.