© 2019 All Rights Reserved

  • مدرسة العائلة المقدسة للتعليم الخاص - الناصرة
  • בית ספר המשפחה הקדושה לחינוך המיוחד – נצרת
  • Holy Family School For Special Education – Nazareth
  • Scuola Sacra Famiglia - Nazareth

טיפול במוסיקה

טיפול במוסיקה הינו תחום בו המטפל המוסמך משתמש במוסיקה ככלי להשגת מטרות יחידניות או קבוצתיות לא מוסיקאליות שעונות על צרכים פיזיים,רגשיים, קוגנטיביים וחברתיים תוך השתתפות במוסיקה.
מטרת טיפול זה היא השגת שינוי בחיים של המטופל והפיכת הקשיים לכלים מותאמים להבנת וקבלת המציאות וההבעה העצמית.
טיפול במוסיקה עוזר בשיפור וקידום בריאות היחיד בתחומים שונים כמו:
ביצועים קוגנטיביים, מיומנויות מוטוריות, פיתוח רגשי, מיומנויות חברתיות ואיכות חיים טובה יותר.
מטרות הטיפול מושגות תוך התנסויות מוסיקאליות כמו:
אלתור, שירה וכתיבת שירים, האזנה למוסיקה ושילוב תנועה למוסיקה.
מטרת ההתערבות המוסיקאלית:
קידום בריאות נפשית, הפחתת הכאב, ההתמודדות עם הלחצים השונים, הבעת רגשות, הנאה, פיתוח תקשורת, חיזוק הזיכרון ועידוד כושר גופני ושיקום פיזי.