© 2019 All Rights Reserved

  • مدرسة العائلة المقدسة للتعليم الخاص - الناصرة
  • בית ספר המשפחה הקדושה לחינוך המיוחד – נצרת
  • Holy Family School For Special Education – Nazareth
  • Scuola Sacra Famiglia - Nazareth

הפרעות בתקשורת

הצורך בתקשורת מתחיל בינקות, זו דרך בה אנו יכולים להשפיע על הסביבה ולהשתלב באופן פעיל בחברה .
ישנם חניכים שאינם יכולים לפתח תקשורת מילולית עקב פגיעה מוטורית, רגשית, קוגניטיבית ועוד .
ההתערבות שלנו בתחום זה כוללת אבחון, בנית תוכנית התערבות, הדרכת ההורים והצוות החינוכי.
העבודה מתבצעת בשיתוף פעולה עם צוות רב מקצועי .

מטרות הטיפול:
פיתוח יכולת תקשורתית מותאמת לצרכים היומיומיים של הילדים בנוסף להתאמת אמצעי תקשורת תומכת וחלופית, שיכולה להתבסס על שפת גוף, פלט קולי ומחשב .
פיתוח יכולות שפתיות בהבנת והבעת שפה בתחומי השפה השונים.
טיפול בקשיי אכילה ובליעה .

טיפול בבעיות דיבור, היגויי וקול .
הכנה לאוריינות (קריאה וכתיבה) ע”י פיתוח מודעות פונולוגית ולשונית .