הצהרת נגישות

© כל הזכויות שמורות 2018

  • مدرسة العائلة المقدسة للتعليم الخاص - الناصرة
  • בית ספר המשפחה הקדושה לחינוך המיוחד – נצרת
  • Holy Family School For Special Education – Nazareth
  • Scuola Sacra Famiglia - Nazareth

ספרייה


תלמידים המוגבלים מבחינה פיזית וקוגניטיבית מתקשים ברכישת מיומנויות שפה כתובה ודבורה.בד”כ חשיפתם לעולם הספר היא מצומצמת, שפתם דלה, עולם התכנים והמושגים שלהם מצומצם והם חווים קושי בניהול שיח דיבור ובהבעת מחשבות ורגשות.
חובתנו כמחנכים לספק לתלמידים סביבה חינוכית מאתגרת ומעשירה, המדרבנת את כישורי השפה והשיח שלהם,ולמצוא דרכים שיאפשרו להם ליהנות מספר, תמונה, טקסט מדעי, תיאטרון, עיתון ומשאר הסוגות בכל עולמות השיח!
לכן קיימת חשיבות רבה לספריית בית הספר שמאפשרת לתלמידיםנגישות למגוון רחב של ספרים והקשבה לסיפור וגם אפשרות לבחירה והשאלת ספר הביתה.
הספרייה היא סביבה שונה מסביבת הכיתה, המשפיעה על התהליך שעוברים התלמידים מבחינה לימודית, תרבותית וחברתית. הביקור בספרייה מהווה חלק מחינוך לבילוי נבון של שעות הפנאי .
מטרות ביקור התלמידים בספרייה:

מטרות ביקור התלמידים בספרייה:

● הכרות עם הספרייה בביה”ס וקהילה.
● התייחסות למפגש עם ספר כחוויה מהנה.
● הכרות עם מבנה הספר והתנהלות עמו.
● הפקת משמעות מאיורים ומתוכן הספר.
● פיתוח כשירות לשונית ותקשורתית ומיומנויות קריאה וכתיבה (בהתאם לרמת התלמידים) באמצעות המפגש עם הספר והסיפור.
● פיתוח כללי התנהגות אצל תלמידים.כמו השמירה על השקט בספרייה, שמירה על הספרים והימנעות מקריעתם.
● פיתוח מיומניות קשב וריכוז.

הספרייה כוללת מגוון רחב של ספרים המחולקים בספרייה לפי קטגוריות:
● סיפורים בנושא המשפחה .
● סיפורים בנושא בעלי חיים .
● ספרי מידע ואינצקלופדיות.
● סיפורים בנושאי עונות השנהוחגים.
● סיפורים בנושא כלי תחבורה.
● סיפורים בנושא בעלי מקצוע.
● אגדות קלאסיות.

כמו כן מכילה הספרייה ספרים בנושאחינוך לשוני וחינוך מתמטי,חינוך מיני חברתי, זהירות בדרכים ומגוון של תוכניות לימוד.ואמצעי המחשה בנושאים שונים.

לספרייה נכנסים התלמידים בצורה מסודרת ,לפי לוח זמנים שנקבע בתחילת השנה הלימודית. לא צועקים ולא רצים.יושבים במקומות הישיבה המותאמים להם, שומעים סיפור וניתנת להם האפשרות לבחור סיפור ולקחת הביתה.