הצהרת נגישות

© כל הזכויות שמורות 2018

  • مدرسة العائلة المقدسة للتعليم الخاص - الناصرة
  • בית ספר המשפחה הקדושה לחינוך המיוחד – נצרת
  • Holy Family School For Special Education – Nazareth
  • Scuola Sacra Famiglia - Nazareth

Slider

Contact us

Do you have a question? We look forward to helping you


How do we help?

The center of the holy family is home to many children who give them a warm home, a safe place and the possibility to move forward and realize their dreams.

The children invite you to donate because each contribution will bring the child joy of life, one person can give a smile to many children in any way that the children thank you.

If you want to contribute

Contribute